Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-6753402
  • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  024-6753402

Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering kan schade dekken die aan jouw woonhuis kan ontstaan door bijvoorbeeld brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Maar dan? Wat kan allemaal een rol spelen bij de keuze voor een goede woonhuisverzekering? Op deze pagina vertellen we er je alles over.

Verzekeraars verstaan onder het woonhuis alles wat ‘aard-en-nagelvast’ verbonden is met de (op adres beschreven) woning. De keuken, de muren, de badkamer, het dak, maar ook een uitbouw en een serre: alles wat echt ‘vastzit’ aan de woning wordt voor de verzekering doorgaans als ‘woonhuis’ gezien. En dus hoort een vast parket ook bij het woonhuis.

En de schutting dan? Staat die ‘los’ van de woning dan is het ‘tuininrichting’, met zijn eigen (beperkte) dekking. Zit die 'vast' aan de woning, dan valt die onder het woonhuis.

Ook voor een woonhuisverzekering is een garantie tegen onderverzekering mogelijk.

Zonnepanelen zitten niet altijd ‘aard-en-nagelvast’ aan de woning. Op een schuin dak zitten ze wel vaak vast aan de woning, maar op een plat dak staan ze vaak 'los' in een eigen frame op het dak. In dat tweede geval betekent dat de zonnepanelen formeel niet tot de woning behoren. Beschikt jouw woning over zonnepanelen? Dan is dit goed om met ons te bespreken, dan kijken we hoe we die alsnog onder de dekking kunnen brengen.

Wanneer bijvoorbeeld door storm jouw woning beschadigd raakt zal de schade natuurlijk hersteld moeten worden. Verzekeraars noemen dat ‘herbouwen’. In het uiterste geval zal een woning zelfs volledig herbouwd moeten worden. In dát geval betekent het dat als verzekerde som de ‘herbouwwaarde’ genomen moet worden. We gebruiken een speciale rekentool om de herbouwwaarde correct vast te kunnen stellen.

Er zijn zelfs al verzekeraars die alleen nog maar kijken naar je postcode en huisnummer. Op basis van de gegevens die ze daarmee kunnen vinden geven ze dan al een ‘garantie tegen onderverzekering’ af.

Maar of het nu handmatig of geautomatiseerd wordt vastgesteld, de verzekerde som moet overeen komen met de herbouwwaarde. Want wie te weinig verzekerd, krijgt ook te weinig uitgekeerd.

Dat hangt af van het soort polis dat gekozen is. Er zijn bijvoorbeeld woonhuisverzekeringen die uitsluitend dekking geven bij brand. Andere polissen geven ook dekking bij storm- inbraak- of waterschade. Ook zijn er zelfs woonhuisverzekeringen die dekking geven tegen ‘ieder onverwachte gebeurtenis’. Dit is de meest uitgebreide dekking. 

Verzekeraars geven bij 'vensterglas' doorgaans wel dekking bij brand en storm. Maar níet bij ‘breuk’, terwijl dat over het algemeen toch echt een onverwachte gebeurtenis kan zijn. Het is een wat vreemde afwijking, maar met de aantekening ‘inclusief glasbreuk’ kan dat op de woonhuisverzekering toch bijverzekerd worden. En dan geldt die glasdekking gelijk voor dubbelglas, mits de ruiten niet al te groot zijn.

Wanneer op de polis de aantekening 'inclusief glasbreuk' is gemaakt, zal voor vergoeding echt sprake moeten zijn van 'breuk'. Een kras of een lekkende spouw in dubbelglas zal over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Daarnaast wordt waterschade die binnenkomt via openstaande ramen, over het algemeen niet vergoed.
Dit geldt ook voor scheuren die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door verzakkingen van de fundering (denk aan de aardbevingsschade in Groningen). Schades veroorzaakt door achterstallig onderhoud komen ook niet in aanmerking.

Kortom: hoe uitgebreid we je woonhuisverzekering ook graag voor je willen maken, er zullen altijd uitsluitingen blijven. Het zijn nu eenmaal de polisvoorwaarden van de gekozen verzekeraar die bepalend zijn.

 

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?

Samen met jou gaan we kijken wat allemaal onder het begrip 'woonhuis' zou moeten vallen. Welke adressen zijn daarop van toepassing en tegen welke risico’s zou de woning verzekerd moeten worden? Wanneer we dat allemaal in kaart hebben is het voor ons zaak om de juiste verzekeraar te zoeken die in jouw geval de beste dekking geeft. Vervolgens leggen we onze oplossing aan je voor en wanneer je het hiermee eens bent, sluiten wij de juiste verzekering af bij de gekozen verzekeraar. Vanaf dat moment zijn wij jouw eigen particulier adviseur en staan we ieder moment van de dag voor jou klaar!

Bijkomend voordeel is dat wij bij de gekozen verzekeraar precies de weg kennen, mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan je woning. Bij veel verzekeringmaatschappijen kennen we vaak zelfs de medewerkers van de schadeafdeling. Onze ervaring leert dat dit allemaal helpt bij de afwikkeling. Daarom regelen we voor je ook gelijk de complete schadeaangifte, benoemen we de experts (als dat nodig is), houden we contact met de verzekeraar én bewaken we het dossier net zo lang tot je volledig schadeloos bent gesteld.

Dan weet je bovendien zeker dat: 

  • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid, iedere keer weer
  • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
  • Vaak een spijkerharde garantie tegen onderverzekering kan worden gegeven
  • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
  • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing
  • Schades perfect worden afgehandeld.