Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 024-6753402
 • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

 •  024-6753402

Rechtsbijstandverzekering

Eigenlijk is een rechtsbijstandverzekering precies het omgekeerde van een aansprakelijkheids- of WA-verzekering. Want waar een WA-verzekering de schade zou moeten vergoeden die ‘anderen’ lijden, is het de rechtsbijstandverzekering die ervoor zorgt dat jij je rechten krijgt wanneer jezelf de benadeelde bent. Hoe werkt dat qua verzekering?

Op het onderdeel ‘aansprakelijkheid particulieren’ kun je al zien dat het onderdeel aansprakelijkheid een terrein is vol met bepalingen en uitzonderingen. Want een tegenpartij kan dan wel verantwoordelijk zijn voor een schade die je is toegebracht, (en waarvoor je de tegenpartij aansprakelijk zou willen stellen) of de betrokken tegenassuradeur die aansprakelijkheid ook zal erkennen is vaak maar zeer de vraag. Om dan je recht te krijgen kan dan soms lastig zijn.

En ook, wat doe je indien de tegenassuradeur geen vergoeding wil verlenen omdat de schade bijvoorbeeld niet door hun WA-verzekering wordt gedekt en je dus gewoon wel met jouw schade blijft zitten?

    Gelukkig maakt de rechtsbijstandverzekering dat onderscheid niet. Rechtsbijstand is nu eenmaal gewoon rechtsbijstand.

Je kunt jouw belangen op meerdere terreinen verzekeren:

 • Als automobilist (rugdekking bij autoschade maar ook bij garantieproblemen)
 • Als algemeen deelnemer aan het verkeer (dat is uitgebreider)
 • Als (a.s.) woningeigenaar
 • Als werknemer (rugdekking in ontslagprocedures)
 • Als bezitter van vermogen
 • Als bewoner van een gemeente (rugdekking richting gemeentelijke overheid)
 • Of gewoon een complete rechtsbijstandverzekering voor particulieren overwegen

Dat is wat moeilijk te zeggen want een stevige juridische procedure voor de rechter kan al snel in de tienduizenden euro’s lopen. Je wilt dan natuurlijk dat al die kosten gedekt zijn. Aan de andere kant geven de meeste rechtsbijstandsverzekeraars een vrijwel onbeperkte dekking voor kosten die zij met hun eigen personeel voor je maken.

De vraag is dus welke kosten de rechtsbijstandverzekeraar allemaal extern voor je moet maken. In het algemeen zijn dat voornamelijk de kosten van advocaten die ingehuurd moeten worden. Een richtlijn daarbij is een limiet van €50.000 aan advocaatkosten. Dan kom je in bijna alle gevallen goed uit.

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?

Samen met jou gaan we kijken op welke terreinen je juridische ondersteuning wenst. Dit zodat je, mocht die nare situatie zich ooit voordoen, alle mogelijkheden krijgt om je recht te halen. Wanneer we dat weten is het voor ons zaak om de juiste verzekeraar te zoeken die in jouw geval voldoende dekking geeft. Vervolgens leggen we onze oplossing aan je voor en wanneer je het hiermee eens bent, sluiten wij de juiste verzekering af bij de gekozen verzekeraar. Vanaf dat moment zijn wij jouw eigen particulier adviseur en staan we ieder moment van de dag voor jou klaar!

Bijkomend voordeel is dat wij bij de gekozen verzekeraar precies de weg kennen, mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan je woning. Bij veel verzekeringmaatschappijen kennen we vaak zelfs de medewerkers van de schadeafdeling. Onze ervaring leert dat dit allemaal helpt bij de afwikkeling. Daarom regelen we voor je ook gelijk de complete schadeaangifte, benoemen we de experts (als dat nodig is), houden we contact met de verzekeraar én bewaken we het dossier net zo lang tot je volledig schadeloos bent gesteld.

Dan weet je bovendien zeker dat: 

 • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid, iedere keer weer
 • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
 • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
 • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing