Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 024-6753402
 • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

 •  024-6753402

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering kan de schade dekken die aan jouw spullen ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of een andere gedekte oorzaak.

Maar hoe werkt dat eigenlijk? Waar zou je allemaal op moeten letten? Op deze pagina leggen we je graag alles uit over wat je moet weten over de inboedelverzekering.

Onder een ‘inboedel’ wordt in beginsel alles verstaan dat hoort bij een particuliere huishouding en alles dat verhuisbaar of verplaatsbaar is. Verzekeringmaatschappijen spreken dan over ‘roerende zaken’. De spullen moeten dus van een particulier zijn, echt bij een huishouding horen en verhuisbaar of verplaatsbaar zijn.

Wat is dus bijvoorbeeld geen inboedel?   

 • Alles wat niet verhuisbaar of verplaatsbaar is, zoals vast parket.
 • Spullen die ‘zakelijk’ worden gebruikt. Voor een zzp-er die zijn lap-top zakelijk gebruikt, is dit dus geen inboedel.
 • Een in de schuur gestalde motor, want die hoort immers niet bij een normale huishouding.
 • Ook een nieuwe keuken in een eigen appartement valt niet standaard onder de inboedelverzekering! 

Wanneer bijvoorbeeld door een blikseminslag de TV het begeeft, wil je natuurlijk het liefste zo snel mogelijk weer een nieuwe TV. Maar wat moet dan de schadevergoeding zijn?
Stel, de TV was 10 jaar oud toen deze kapot ging door de bliksem. Moet de verzekeraar dan een spikspliter nieuwe vergoeden? Het werkt zo:
Inboedelverzekeraars hanteren doorgaans de zogenaamde ‘nieuwwaarderegeling’. Die houdt in, dat je hoe dan ook een nieuwe vergoed krijgt, míts de oude TV nog minimaal 40% van zijn waarde had. Dat geldt dus ook voor vrijwel alle andere spullen.

De nieuwwaarde van al jouw spullen bij elkaar zou dus het bedrag moeten zijn waarvoor je de inboedel verzekert.

Goed om te weten: in beginsel geldt de inboedelverzekering voor alle zaken die onder het begrip ‘inboedel’ vallen, mits die spullen zich permanent in een vooraf opgegeven woonhuis of de bijbehorende schuur bevinden. De spullen zijn dus bijvoorbeeld niet verzekerd in een restaurant, hotelkamer, een tent of een caravan. 

Dat hangt af van het soort polis dat gekozen is. Er zijn bijvoorbeeld inboedelverzekeringen die uitsluitend dekking geven bij brand. Andere polissen geven ook dekking bij storm- diefstal- of waterschade. Ook schroeischade kan soms verzekerd zijn. Ook zijn er zelfs inboedelverzekeringen die dekking geven tegen ‘ieder onverwachte gebeurtenis’, wat natuurlijk de meest uitgebreide dekking is.

Wanneer in een huurwoning of een ‘eigen’ appartement voor eigen rekening een nieuwe keuken wordt geplaatst is die in beginsel geen ‘inboedel’, want de keuken valt niet onder het begrip ‘verplaatsbaar. ‘
En voor bijvoorbeeld zonnepanelen geldt eigenlijk hetzelfde. Want die bevinden zich niet binnenshuis.
Wanneer dergelijke bijzondere uitbreidingen van bezit zich voordoen, kan het aanbeveling verdienen dat even afzonderlijk te melden. Wij kunnen dan nagaan op welke manier wij dat dan toch onder de dekking van een polis kunnen brengen.

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?

Samen met jou gaan we kijken om welke spullen het gaat, op welke adressen die verzekerd zouden moeten zijn en tegen welke risico’s. Wanneer we dat allemaal in kaart hebben is het voor ons zaak om de juiste verzekeraar te zoeken die in jouw geval de beste dekking geeft. Vervolgens leggen we onze oplossing aan je voor en wanneer je het hiermee eens bent, sluiten wij de juiste verzekering af bij de gekozen verzekeraar. Vanaf dat moment zijn wij jouw eigen particulier adviseur en staan we ieder moment van de dag voor jou klaar!

Bijkomend voordeel is dat wij bij de gekozen verzekeraar precies de weg kennen, mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan je inboedel. Bij veel verzekeringmaatschappijen kennen we vaak zelfs de medewerkers van de schadeafdeling. Onze ervaring leert dat dit allemaal helpt bij de afwikkeling. Daarom regelen we voor je ook gelijk de complete schadeaangifte, benoemen we de experts (als dat nodig is), houden we contact met de verzekeraar én bewaken we het dossier net zo lang tot je volledig schadeloos bent gesteld.

 

 • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid, iedere keer weer
 • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
 • Vaak een spijkerharde garantie tegen onderverzekering kan worden gegeven
 • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
 • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing
 • Schades perfect worden afgehandeld.