Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-6753402
  • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  024-6753402
04-12-2018

Kun je aangifte erfbelasting zelf doen?

Na overlijden gaan de bezittingen en de schulden van de overledene naar de erfgenamen. Hierover is mogelijk erfbelasting verschuldigd. Kun je die aangifte zelf verzorgen?

Wettelijk is vastgelegd wie jouw erfgenamen zijn. Volgens dat wettelijke erfrecht gaan jouw bezittingen na jouw overlijden naar jouw huwelijkspartner (of geregistreerde partner) en de kinderen. Als deze er niet zijn komen de ouders en de broers en zussen in beeld. Over die erfenis zijn nabestaanden mogelijk erfbelasting verschuldigd. Hoe gaat de waardebepaling van de erfenis en kunnen erfgenamen zelf aangifte doen?

Wat is de waarde van de nalatenschap?

Voordat erfgenamen aangifte kunnen doen moet eerst de waarde van de erfenis vastgesteld worden. Voor spaargeld en voor schulden is die waardebepaling niet lastig. Maar voor de meeste materiële bezittingen is dat vaak minder eenvoudig. Daarom zijn daar regels voor vastgelegd.

Voor de waardebepaling van de eigen woning mogen de erfgenamen uit gaan van de WOZ-waarde in het jaar van het overlijden of in het daarop volgende jaar. Bij overlijden in 2018 mag je dus uit gaan van de WOZ-opgave uit 2018 of 2019.
En voor de inboedel moet uit worden gegaan van de economische waarde. Dat is het bedrag waar de spullen voor te verkopen zijn. Is die waarde lastig in te schatten, zoek dan even de hulp van een taxateur. Zeker waar het gaat om zaken met een bijzondere waarde, zoals schilderijen en antiek, kan dat verstandig zijn.

Hoeveel belasting betalen erfgenamen?

Erfgenamen hebben een vrijstelling. Alleen over het meerdere is erfbelasting verschuldigd. Partners hebben een hoge vrijstelling van ruim 643.000 euro. Voor kinderen bedraagt de vrijstelling ruim 20.000 euro (2018). Is de verkrijging hoger dan de vrijstelling, dan bedraagt de heffing 10% over de eerste 123.248 euro. Is de verkrijging nóg hoger, dan is de heffing 20% over alles wat boven die 123.248 uit komt.
De Belastingdienst berekent de heffing aan de hand van de aangifte erfbelasting. Als de erfenis niet naar de partner of de kinderen gaat geldt er een andere vrijstelling en een andere hoogte van de erfbelasting.

De aangifte erfbelasting zelf verzorgen

Het lastigste van de aangifte erfbelasting is dus het bepalen van de waarde van de nalatenschap. Voor de eigen woning kun je dus gebruik maken van de WOZ-waarde. En van de inboedel kun je vaak volstaan met een (zelf gemaakte) boedelbeschrijving of, bij bijzondere zaken, zoals gezegd: een taxatierapport. Als een onderneming (of de aandelen ervan) in de nalatenschap zit, is professionele begeleiding zeker aan te raden.

Het inschatten van de waarde van de erfenis is dus lastig, maar ook de Belastingdienst weet dat het een schatting is. De waardebepaling moet wel zo dicht mogelijk bij de echte waarde liggen. Meer informatie vind je op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/erfenis_nalaten/erfrecht/erfrecht 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens