Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-6753402
  • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  024-6753402
16-05-2018

Wat blijft netto over van het loon?

Wat blijft er netto over van het brutoloon? Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Toch is er wel iets over te zeggen.

Werkgevers verstrekken een brutoloon. Op de loonstrook staat een groot aantal heffingen die af gaan van het bruto bedrag, voordat je onderaan de salarisstrook ziet wat je echt uitgekeerd krijgt. De werkgever houdt dus bedragen van het salaris in en draagt deze af. Het gaat bijvoorbeeld om premies voor de sociale verzekeringen en de loonheffingen.

Hoe zwaar is de belastingdruk in Nederland?

Het OESO (economisch samenwerkingsverband tussen 35 landen) heeft uitgezocht hoe hoog de belastingdruk in verschillende landen is. In Nederland komt het neer op een gemiddelde heffing van 30,4 procent. Van iedere verdiende 1.000 euro gaat dus gemiddeld 304 euro op aan belastingen en heffingen. Hierbij zijn ze uitgegaan van het inkomen van een alleenstaande zonder kinderen. In vergelijking met de andere economisch ontwikkelde landen ligt de heffing in Nederland ongeveer gemiddeld 5 procentpunt hoger.

De heffing in Nederland is onder te verdelen in 17,3 procent aan inkomstenbelasting en 13,1 procent aan bijdragen aan de sociale zekerheid.
Maar het nettoloon zegt nog niet alles. Er zijn namelijk ook nog aftrekposten zoals de betaalde hypotheekrente en eventueel verrichte lijfrentestortingen. Deze verlagen dus de belastingdruk over het inkomen.

Hoe zit het in de ons omringende landen? 

Wij betalen weinig heffingen over het brutoloon als je het vergelijkt met België en Duitsland. In België bedraagt de gemiddelde heffing namelijk 40 procent en in Duitsland 39,9 procent. Ook in Denemarken draagt men meer af van het brutoloon, namelijk 35,8 procent. De heffing in Nederland valt dus wel mee. 
Wil je een echt lage heffing? Dan moet je in Chili zijn (7 procent) of in Mexico (11,2 procent).

Maar voor al die heffingen krijg je wel iets terug. Als je jouw werk verliest krijg je recht op een WW-uitkering en ook bij arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op een uitkering. En laten we ons pensioenstelsel niet vergeten. Een goede sociale zekerheid kost nu eenmaal geld.

De heffing is progressief opgebouwd

De hoogte van de heffingen op het brutoloon is ook afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De verschuldigde heffing over het brutoloon stijgt naarmate het inkomen stijgt. Over het inkomen boven de 68.507 euro per jaar betaal je 51,95 procent aan heffing. Ook voor de sociale zekerheden zijn de heffingen voor een deel afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het is namelijk een percentage van het brutoloon tot een bepaald bedrag.

Voor gezinnen met kinderen waarvan één partner werkt is de heffing over het brutoloon lager. Deze gezinnen komen namelijk op een gemiddelde heffing van 24,6 procent.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens