Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-6753402
  • info@vrolijksadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  024-6753402
07-08-2018

Erfenisbelasting. Hoe oneerlijk is dat?

Na overlijden gaan de bezittingen en de schulden van de overledene over op de erfgenamen. Vaak is er erfbelasting verschuldigd. Hoe oneerlijk is deze heffing?

Gemiddeld bedraagt de heffing over een erfenis 11 procent van het bedrag dat overgaat op de erfgenamen. Dat is jaarlijks goed voor een extra bedrag van 1,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist. De erfbelasting wordt door veel mensen verafschuwd. Het is namelijk geld waarover de overledene eerder al heeft afgerekend met de Belastingdienst. Het werd immers eerder 'verdiend', vervolgens werd daar inkomstenbelasting over betaald, daarna werd het 'vermogen', mogelijk werd er daarna ook nog vermogensbelasting over betaald. Maar na overlijden moeten de erfgenamen er ook nog een keer een heffing over betalen.

Wanneer is er erfbelasting verschuldigd?

Het deel van de nalatenschap dat bij de partner terecht komt, wordt in de meeste gevallen niet belast door een hoge vrijstelling. In 2018 bedraagt die vrijstelling namelijk 643.194 euro. De meeste erfenissen blijven hier ver onder, dus door partners is er vaak geen heffing verschuldigd.

Kinderen hebben een vrijstelling van 20.371 euro. Over het meerdere is 10 procent erfbelasting verschuldigd. Komt de erfenis per kind boven de 123.248 euro uit? Over het meerdere bedraagt de heffing 20 procent.
Voor andere erfgenamen gelden weer andere vrijstellingen en heffingen.

Vooral erfgenamen van een alleenstaande zonder kinderen betalen fors

De erfenis van alleenstaanden zonder kinderen gaat naar de broers, zussen en ouders. Ieder heeft recht op een deel van de nalatenschap. De ouders van de overledene kunnen nog gebruik maken van een vrijstelling van 48.242 euro, maar broers en zussen hebben maar een vrijstelling van 2.147 euro. Over het meerdere bedraagt de heffing 30 procent en bij grotere erfenissen zelfs 40 procent.

De Nederlandse schatkist moet wel gevuld worden

Het afschaffen van de erfbelasting zou vooral een overwinning zijn voor de vermogende Nederlanders. De nabestaanden van deze vermogende mensen zijn namelijk veel erfbelasting verschuldigd. Afgelopen jaar incasseerde de overheid op die manier 1,5 miljard aan erfenisbelasting. Zou deze erfenisbelasting afgeschaft worden, dan zal de overheid dit tekort op een andere manier moeten proberen te incasseren. Zoals bijvoorbeeld via de inkomstenbelasting. Maar dat lijkt evenmin wenselijk. 

Toch blijft de erfbelasting een fiscale heffing waar erfgenamen moeite mee hebben. Ouders kunnen met een slimmere vermogensplanning de heffing wel zo laag mogelijk houden, maar voorkomen kun je het niet. 
Beperken wel. Dat is het terrein van de notaris.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens